Балалық шақтың асқақ арманы немесе «Атамекен» трихи-мәдени орталығынан алар өнеге көп